Baku Baku Basabasa   Bobo Bobo
giupor@giupor.com
Chochin Chochin Muku       Gingol
Hosode Hosode Hosode        
Iaen Iaen Iaen Yama      
Sassoffio Alena Vorce Vorce Xuntes Zaki Zaki